kr 790 /pr spann

På lager

Skalcem Multipuss binder på alle faste og rengjorte underlag som tegl, lettklinker, betong, kalksandstein, pussede overflater, glatte betongoverflater, glatt maskinstein, glatte fliser, gipsplater og fastsittende maling.

Velegnet til nye oppgaver og til reparasjon.

Er det behov for ytterligere forsterkning av puss og ved risiko for sprekkdannelser kan Skalcem Multipuss armeres med Skalcem Armeringsnett.

Velegnet til utbedring av setningsskader ved å legge Skalcem Arméringsstål.

Velegnet til reparasjon av krakelert puss.

Til utendørs og innendørs bruk.

Tilleggsinformasjon

Vekt 15 kg

Teknisk informasjon

Forbruk: Ca 1 kg/mm/m²

Lagtykkelse: 1-3 mm som tynnpuss, 4-6 mm ved nettpuss
Kornstørrelse: 0,3-0,6 mm
Bearbeidingstid: Oppblandet mørtel skal brukes innen 2 timer.

Herdetid: Fullt herdet etter min. 28 døgn ved +20°C.

Overmalbar etter: Overmalbar utendørs etter ca. 28 døgn.
Innendørs efter ca. 7 døgn.
Døgntemperatur: Min. +5°C. Max +30°C.

Densitet: I løs vekt: 1,35 g/cm³

Rengjøring: Verktøy m.m. rengjøres med vann umiddelbart etter bruk
Oppbevaring:Tørt og frostfritt