Steingode på pris

HmH Cement har fremforhandlet svært gunstige avtaler med leverandører, både på leveranser og pris. Vi er også en frittstående butikk som ikke er bundet av kjedeavtaler osv.